Home

2-brug-h2868KROS PP is Kristie van Os Programma- en Projectmanagement. PP geeft ook de verbinding aan tussen de private en publieke sector, een snijvlak waarop KROS PP opereert. Door de taal van beide sectoren te spreken wordt tussen hen een brug geslagen. Overheid en ondernemers spreken allemaal Nederlands, maar toch begrijpen elkaar niet altijd. KROS PP is de tolk.

KROS PP is een aanjager pur sang. Als coördinator of interim-manager zet KROS PP nieuwe organisaties op of geeft nieuw elan aan bestaande organisaties. Dit zijn organisaties waar ondernemers en overheid samenwerken of waar ondernemers en overheid belangrijke partners zijn. Een voorbeeld van samenwerking is parkmanagement (beheer van bedrijventerreinen). In het onderwijs- en de cultuursector zijn ze partners, met name door de benodigde fondsen die deze sectoren nodig hebben. Ook hier bewijst KROS PP door de tolkfunctie haar meerwaarde.

Tot slot: de inzet van KROS PP is tijdelijk, het resultaat is blijvend.